Guangzhou Jingdinuo Electronic Technology Co., Ltd.
Công ty
Sản phẩm
Bảng đứng kỹ thuật số thường trực
Bảng hiệu kỹ thuật số trong nhà
Màn hình cảm ứng kỹ thuật số
Bảng hiệu kỹ thuật số gắn trên tường
Hiển thị bảng hiệu kỹ thuật số ngoài trời
Bảng trắng tương tác kỹ thuật số
Signage kỹ thuật số di động
Kiosk không cảm ứng
Kiosk màn hình cảm ứng tương tác
Bảng hiệu kỹ thuật số LCD
Đèn LED kỹ thuật số
Quảng cáo kỹ thuật số Signage
Hiển thị bảng hiệu kỹ thuật số thương mại
Nhiệt kế hồng ngoại nhận dạng khuôn mặt